عمل جراحی Rhinoplasty )زیبایی بینی(

 توضیح ساده : در این عمل با متد های گوناگون بینی شما به شکل دلخواهتان مبدل میشود
 موارد :

  • برای بینی های استخوانی- قوز و تحدب استخوان بینیبرای بینی های نوک پهن
  • تیز کردن نوک بینی
  • گذاشتن استرات و سربالا کردن بینی
  • ایجاد هلال و قوس در طول بینی
  • کوچک کردن بافت بینی
  • کاهش و افزایش ارتفاع نوک بینی
  • تنگ کردن سوراخ بینی