در صورت نیاز می توانید با ارسال در خواست نسبت به در اختیار داشتن مترجم همراه برای خود اقدام کنید.

مترجمان ما جزو بهترین مترجمان شهر هستند و دارای مجوز و کارت رسمی راهنمای بین المللی و محلی از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری هستند .

راهنمایان گردشگری برای اخذ مجوز فعالیت باید دارای این شرایط باشند:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران، متدین به دین‏ اسلام یا اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل ۲۲ سال سن، ارایه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری موثر از مراجع ذی صلاح، عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذی صلاح، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، موفقیت در مصاحبه عمومی و اختصاصی، گذراندن دوره تخصصی راهنمایان گردشگری و موفقیت در آزمون و اخذ مدرک پایان دوره از مراجع ذی صلاح، داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت برای متقاضیان مرد، دارا بودن سلامت جسمانی متناسب با موضوع فعالیت و سلامت روانی به تأیید پزشک معتمد سازمان و تسلط به یکی از زبان های خارجی (برای راهنمایان گردشگری بین المللی).

در آیین نامه مذکور مقرر شد راهنمایان گردشگری صرفاً مجاز به ارایه خدمات راهنمایی به دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز از سوی سازمان باشند و راهنمایان دارای مجوز معتبر، از پرداخت ورودیه به اماکن تاریخی، فرهنگی، باستانی، طبیعی و موزه ها معاف هستند.

طبق این مصوبه، مرجع صادرکننده مجوز و کارت انواع راهنمایان گردشگری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و اعتبار کارت راهنما برای اولین بار، یکسال است و پس از آن در صورت تأیید عملکرد و گذراندن دوره بازآموزی، در دوره های سه ساله تمدید خواهد شد.

بر مبنای این آیین نامه، راهنمایان گردشگری از نظر به کارگیری تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی می باشند و مکلف به رعایت سوگندنامه تعهد اخلاق حرفه ای بوده و چنانچه بر خلاف سوگندنامه و مقررات این آیین‌نامه رفتار نموده و یا اعمالی خلاف شئون شغلی خود مرتکب شوند، به تشخیص سازمان برای مرتبه اول تا سه ماه تعلیق مجوز فعالیت و در صورت تکرار لغو مجوز خواهند شد.