نام :    دکتر محمود فرزین

تخصص :    اورولوژی

کلیه ‫عضو لوبیای شکل دوقلویی است که وظایف حیاتی زیر رابه عهده دارد:

۱-تصفیه کردن خون و نگاه داشتن بعضی ترکیبات و دفع برخی دیگر

۲-تصفیه کردن خون از مواد زائد و مایعات اضافی

۳-کمک به تنظیم فشارخون و تعداد گلبول های قرمز خون

کلیه ‫خون از طریق سرخرگی که از قلب می آید وارد کلیه می شود و با عبور از درون سلول ها صافی خون ( نفرون ها ) که واحدهای کاری کلیه هستند، تصفیه می شود. مواد پالایش شده وارد لوله های حالب شده و سپس مثانه را از ادرار پر می کند. پس از پر شدن مثانه ادرار توسط پیشاب راه از بدن خارج می شود و خون تصفیه شده به جریان شاهرگی باز می گرداند.