نام :    دکتر ابوالقاسم آذرین فر

تخصص :    جراح عمومی

ایشان تاکنون علاوه بر انجام تمامی جراحی های مناطق مختلف بدن اهمیت ویژه ای به جراحی های زیبایی و پیکر تراشی داده اند و با شرکت در کنگره های بین المللی جراحی زیبایی بدن و کارگاههای عملی در این زمینه خود را باروشهای نوین آشنا کرده اند . از حدود ۱۵ سال پیش تاکنون با بیش از چندین هزار عمل موفق جراحی انجام داده اند ، مانند : اعمال جراحی زیبایی شکم و پستان ، پروتز پستان وباسن،لیپوساکشن با دستگاه لیپوماتیک لیزر لیپولیز،جراحی پلاستیک سوختگی وپیوند پوست ، کوچک کردن و حجم دهی یا برجسته سازی اندام های بدن